Skip to content

Oferta

Oferta

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne wyceniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentem źródłowym. W mojej ofercie znajdują się następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

Close-up of female hand writing on notebook at cafe.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne wyceniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z dokumentem źródłowym. W mojej ofercie znajdują się następujące rodzaje tłumaczeń pisemnych:

Tłumaczenia poświadczone

 

(określane również jako uwierzytelnione lub przysięgłe) są wykonywane przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tego rodzaju tłumaczenia są wymagane w przypadku dokumentów urzędowych oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze oficjalnym. Są one opatrzone odciskiem pieczęci, podpisem i odpowiednią formułą tłumacza przysięgłego, który występuje w charakterze biegłego poświadczającego zgodność przekładu z przedłożonym dokumentem źródłowym. Tłumaczenia poświadczone mogę być również sporządzane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku odcisk pieczęci nie jest wymagany. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia specjalistyczne

 

to tłumaczenia z określonej dziedziny, wymagające nie tylko doskonałej znajomości danego języka, lecz również wiedzy na określony temat. Tłumacz specjalizujący się w danej dziedzinie powinien stale poszerzać swoją wiedzę, regularnie czytać prasę branżową, śledzić nowinki oraz prowadzić i aktualizować własne bazy terminologiczne. Powinien być ekspertem, który wie, że każde słowo ma znaczenie – często kluczowe dla zdrowia, życia, bezpieczeństwa. Tylko wtedy może powstać przekład spełniający wymagane standardy jakości. Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego to 1500 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia poświadczone

 

(określane również jako uwierzytelnione lub przysięgłe) są wykonywane przez osobę posiadającą uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tego rodzaju tłumaczenia są wymagane w przypadku dokumentów urzędowych oraz wszelkich innych dokumentów o charakterze oficjalnym. Są one opatrzone odciskiem pieczęci, podpisem i odpowiednią formułą tłumacza przysięgłego, który występuje w charakterze biegłego poświadczającego zgodność przekładu z przedłożonym dokumentem źródłowym. Tłumaczenia poświadczone mogę być również sporządzane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W takim przypadku odcisk pieczęci nie jest wymagany. Strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego to 1125 znaków ze spacjami.

Tłumaczenia specjalistyczne

 

to tłumaczenia z określonej dziedziny, wymagające nie tylko doskonałej znajomości danego języka, lecz również wiedzy na określony temat. Tłumacz specjalizujący się w danej dziedzinie powinien stale poszerzać swoją wiedzę, regularnie czytać prasę branżową, śledzić nowinki oraz prowadzić i aktualizować własne bazy terminologiczne. Powinien być ekspertem, który wie, że każde słowo ma znaczenie – często kluczowe dla zdrowia, życia, bezpieczeństwa. Tylko wtedy może powstać przekład spełniający wymagane standardy jakości. Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego to 1500 znaków ze spacjami.

AdobeStock_38992118

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z charakterystyką potencjalnego zlecenia. Podstawową jednostką rozliczeniową jest zawsze blok czterogodzinny. W mojej ofercie znajdują się następujące rodzaje tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne wyceniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z charakterystyką potencjalnego zlecenia. Podstawową jednostką rozliczeniową jest zawsze blok czterogodzinny. W mojej ofercie znajdują się następujące rodzaje tłumaczeń ustnych:

Tłumaczenia symultaniczne

 

to tłumaczenia wykonywane niemal równocześnie z wypowiedzią mówcy. Wymagają od tłumacza niezwykle wysokiej koncentracji, dlatego wykonywane są przez dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się co ok. 20 minut. Tego rodzaju tłumaczenia są stosowane zwykle podczas konferencji, warsztatów i innych spotkań międzynarodowych, na których ważne jest, aby uczestnicy z różnych krajów otrzymali informacje w tym samym czasie. Tłumaczenia symultaniczne wykonywane są zazwyczaj w kabinach dźwiękoszczelnych a uczestnicy tłumaczonego wydarzenia korzystają ze słuchawek i odbiorników. W razie zapotrzebowania na tego rodzaju tłumaczenie dobiorę odpowiedniego tłumacza do pary, wyspecjalizowanego w danej dziedzinie, oraz polecę Państwu profesjonalistów oferujących niezbędne zaplecze techniczne.

Tłumaczenia konsekutywne

 
 
to tłumaczenia fragmentów wypowiedzi mówcy w przeznaczonych do tego przerwach. Tłumacz uważnie słucha, zapamiętuje a następnie przekłada wypowiedź mówcy na
język zrozumiały dla słuchacza. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają od tłumacza doskonałej pamięci oraz umiejętności analitycznych, aby prawidłowo oddać wszystkie szczegóły oraz intencję mówcy. Pomocna jest również znajomość techniki notacji, która sprawdzi się przy dłuższych fragmentach wypowiedzi. Tego rodzaju tłumaczenia stosowane są zwykle na spotkaniach biznesowych, giełdach
kooperacji, targach, przy sporządzaniu aktów notarialnych czy podczas szkoleń.

Tłumaczenia konsekutywne

 
 
to tłumaczenia fragmentów wypowiedzi mówcy w przeznaczonych do tego przerwach. Tłumacz uważnie słucha, zapamiętuje a następnie przekłada wypowiedź mówcy na
język zrozumiały dla słuchacza. Tego rodzaju tłumaczenia wymagają od tłumacza doskonałej pamięci oraz umiejętności analitycznych, aby prawidłowo oddać wszystkie szczegóły oraz intencję mówcy. Pomocna jest również znajomość techniki notacji, która sprawdzi się przy dłuższych fragmentach wypowiedzi. Tego rodzaju tłumaczenia stosowane są zwykle na spotkaniach biznesowych, giełdach
kooperacji, targach, przy sporządzaniu aktów notarialnych czy podczas szkoleń.

Tłumaczenia szeptane

 

są pewnym rodzajem tłumaczenia symultanicznego, nie wymagają jednak użycia specjalistycznego sprzętu. Są stosowane przy bardziej kameralnych wydarzeniach i mniejszej liczbie odbiorców. Tłumacz znajduje się bezpośrednio przy słuchaczu (lub kilku słuchaczach) i przekłada na bieżąco przyciszonym głosem wypowiedź prelegenta. W przypadku tego rodzaju tłumaczeń również ważne jest, aby tłumacze pracowali w parach i mogli zmieniać się co kilkanaście minut.