image

Wysoka jakość usług
w korzystnej cenie

O NAS

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, kadrowe oraz audytorskie dla małych i średnich podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Na rynku usługowego prowadzenia księgowości działamy od 2001 roku.
Jesteśmy podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Nr 3785.

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy zaoferować usługi wysokiej jakości dostosowane do różnorakich potrzeb klientów.
Zapewniamy terminową, fachową i kompleksową obsługę oraz pomoc w wielu aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

NASI KLIENCI

Obsługujemy firmy reprezentujące różne formy prawne, branże i rozmiary działalności. Są wśród nich spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, oddziały podmiotów zagranicznych fundacje i inne. Specjalizujemy się w obsłudze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zagranicznym.

NASZA OFERTA

 • OUTSOURCING KSIĘGOWOŚCI

  Nasza oferta usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwala klientom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zredukować koszty administracyjne oraz mieć zagwarantowaną wyższą jakość oraz ciągłość obsługi.

  Obejmuje:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, ZUS, GUS, INTRASTAT,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie raportów, analiz i budżetów dla zarządu i właścicieli firm według wymagań i wzorów przez nich określonych,
  • współpracę z biegłymi rewidentami, prawnikami, bankami na życzenie klientów,
  • usługi doradcze dla nowo utworzonych podmiotów, w trakcie przekształceń i likwidacji.
 • USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

  Nasza oferta outsourcingu kadr i płac pozwala zredukować koszty administracyjne w tym obszarze oraz zapewnia prawidłowość rozliczeń z pracownikami i instytucjami nadzorującymi: Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP i PFRON.

  Obejmuje:
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
  • dokumentów związanych z rozpoczęciem i zakończeniem zatrudnienia,
  • sporządzanie analiz i symulacji kosztów zatrudnienia,
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • sporządzanie deklaracji ZUS oraz PIT,
  • naliczanie PFRON,
  • obsługę ZFŚS.
 • USŁUGI AUDYTORSKIE I DORADCZE

  • - badanie i przeglądy rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • - przeglądy ksiąg rachunkowych,
  • - usługi doradcze dla nowo utworzonych podmiotów, w trakcie przekształceń i likwidacji.

NASZE ZASADY

Przykładamy szczególną wagę do miłej i pomocnej obsługi oraz stałego podnoszenia jakości poprzez szkolenia personelu, śledzenie aktualnych przepisów, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pracy, stosowanie sprawdzonych i udoskonalanych narzędzi kontroli.

CENY USŁUG

Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od ilości dokumentów, ich rodzaju, branży, formy prawnej oraz zakresu usług.
Staramy się by ich poziom był jak najbardziej korzystny dla klienta zapewniając jednocześnie wysoką jakość.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o przesłanie krótkiej wiadomości. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jako to jest możliwe.


Al. Jerozolimskie 133 lok 11
02-304 Warszawa


T: +48 (22) 824 30 13
F: +48 (22) 867 63 44